Vi tänkte aldrig på framtiden, för ingen sa att vi va med i den.

— Stenström